banner

Press

Injabulo Ikwezi Mining ixhasa ngokudla

Injabulo ibibhalwe emehlweni kubantwana abaphila nokukhubazeka endaweni yase-Anniviel eDannhauser. Lapho bevakashelwa yizikhulu zenkampani yezokumbiwa phansi Ikwezi Mining, esendaweni yaseDanawozi. Lendawo okugcinwa kuyo abantwana abaphila nokukhubazekile ivakashelwe ngosuku lokuzalwa lukaBaba uNelson Mandela (18 July 2020).

Noma umhlaba wonke ubhekane negciwane le-Covid-19, lokho akuba...

Read More